چهارشنبه 5 آبان‌ماه سال 1389

صفت در فرد


به خاطر بسپارید


هر عملی تحت سه پارامتر 


یعنی ، زمان تکرار اراده میشه عادت 


هر عادتی تحت سه اثر 


زمان تکرار اراده  میشه ملکه 


هر ملکه ای تحت سه اثر 


زمان تکرار اراده میشه هویت 


هر هویت تحت سه اثر 


زمان تکرار اراده میشه شخصیت و طبیعت فرد 


اگر تمام علوم دنیا جمع بشن تا یه فرد رو اصلاح کنند تا قبل از این که صفت در فرد تبدیل به هویت بشه میتونن اون صفت رو از فرد بگیرن اگر تبدیل به هویت شد امکان باز پس گیری اون صفت و اون ویژگی اخلاقی یا رفتاری امری غریب محاله !


دکتر انوشه