جمعه 7 آبان‌ماه سال 1389

ازدواج بدون عشقعزیزان یادتون باشه


اگر ازدواجی بدون عشق صورت بگیرد


بزودی در آن زندگی


عشقی بدون ازدواج پیدا می شود


این یک خطره


یا پسر میره به سمت دیگری یا دختره میره به سمت دیگری !


تازه میان تو مشاوره ها میگن :

من الان عشقمو پیدا کردم الان !!!


اینو به خاطر بسپارید که تیپ آب و رنگ این ها کار ساز نیست


بار مشاوره ها از فوران بحران های زندگیه!


گرفتاری های فردی و اجتماعی :


دغدغه - مساله - مشکل - معضل - بحران - فاجعه


سیل مواردی که برای بحث طلاق داره میاد جلو


 ۳ ماه بعد از ازدواج ۵ ماه بعد از ازدواج

همه داره میاد روی منطقه بحران !!!!


چرا میخای طلاق بگیری ؟

فهمیدم این مرد زندگیم نیست


چرا میخای طلاق بدی ؟

از همون اولشم اشتباه کردم این اون تیپی نبود که من می خواستم !


هر چه بگی ۲سال عقد بودید بی وجدان       ۲ سال !!!

تو این ۲ سال به ذهنت نرسید ؟


به خاطر بسپارید جوان ها طول دوران عقدتون از ۵ ماه بیشتر نشه

چون اگر از ۵ ماه بیشتر شد به دختر آسیب وارد می شه 

چرا ؟


چون مرد ها یه خصوصیتی دارن ( البته قصد قصد جسارت نیست )


مرد ها به هر کسی که می رسنداگر


زیباترین کامل ترین جامع ترین عالی ترین بهترین زن دنیا هم باشه به


محض این که اینو در معیت خودشون گرفتن پیش خودش فکر میکنه !!!


نکنه از این خوشگل ترم هست ؟؟؟؟؟


نکنه جالب تر از اینم هست ؟؟؟؟؟


مرد یک ذهن قیاس گر دارن


یادتون باشه


مردها به ذاته شخصیت هایی هستند


هم تعدد طلب هم تنوع طلب


خداوند مرد رو یک موجود تعدد طلبه تنوع طلب آفرید


مرد چنتا میخاد !!     رنگارنگم میخاد !! 


مگر آنکه

مگر آنکه مردی در مدار یک معرفت و یک تقید اخلاقی خاصی باشه که به همسرش بسنده کنه .


در حالی که زن ها شخصیت هایی هستند


تک طلب !!     انحصار طلب  !! 


زن یکی میخاد فقط برا خودش سرش بجنبه دمارشو در میاره


خاصیت زن اینه


بنا بر این اینو به خاطر بسپارین

با این دو ویژگی جریاناتی توی زندگی زن و مرد بوجود میاد که میتونه حادثه ساز باشه


بنا بر این از شما عزیزان و جوانان خوب خواهش میکنم راست حرف بزنین


دروغ عین اسیده ! اسید چطور همه چیز رو از بین میبره ؟


دروغ همون کار رو میکنه تو زندگی


خیلی باید هواستون باشه


آیا ؟


آیا این فرد با خونواده شما میخونه ؟ نمیخونه ؟


تا الان که مجردین


اندیشتون حستون حالتون این هارو تغییر بدین


شما الان زیر بنای چند عمل اصلی و ارزشی رو دارین


شفاف سازی رفتار سازی تصمیم سازی مشارکت سازی


این هارو تو وجود خودتون رشد بدین


( دکتر انوشه - همایش سال نو حال نو )