یکشنبه 16 آبان‌ماه سال 1389

فشار عصبی
تا زمانیکه شما در درون خودتون به وحدت نرسیده باشید 


نمیتونین با کس دیگه ای به وحدت برسین


تا زمانی که خودت فشار عصبی داری چجوری میخای اون پسر یا اون دختر رو خوشبخت کنی ؟؟؟

چجوری ؟؟


تو خودت فشار عصبی داری !

کسی که فشار عصبی رفتار عصبی داره با زبان بی زبانی فریاد می زنه !. . . .

من هنوز خودم با خودم کنار نیومدم


این چجوری انتظار داره با یه کس دیگه کنار بیاد 

امکان نداره یه نفر رفتار عصبی داشته باشه شما بفهمید زندگی خیلی خوبی داره

ممکن نیست ...