پنج‌شنبه 20 آبان‌ماه سال 1389

اسارت
 هیچ گاه کسی را دوست نداشته باش ،


چون دوست داشتن اسارت است و اسارت انسان را به جنون می کشاند ،


هر گاه کسی را دوست داشتی رهایش کن ،


اگر به سویت باز نگشت بدان که از اول هم مال تو نبوده است .