شنبه 22 آبان‌ماه سال 1389

شهادت امام محمد باقر (ع)
شهادت امام محمد باقر (ع) بر عموم شیعیان تسلیت بادامام محمد باقر می فرمایند :


چه بسیار خوب است نیکی ها پس از بدی ها ، و چه بسیار بد است بدی ها


پس از نیکی ها .


کافی ، ج 2 ، ص (458)