یکشنبه 23 آبان‌ماه سال 1389

قبل از ازدواج


پسر ها و دختر ها

محض رضای خدا برای فردای ازدواجتون جوان های گرانقدر حواستون به ارزش های خودتون باشه

برای اون پسر یا دختر ادا در نیارید

پسره با دختره اومده رستوران

مدام کلماتی مثل ( استدعا می کنم ، خواهش میکنم ، لطف می کنین )

پسره غذا رو کامل نمی خوره میدونه یه مقدا ر باید بمونه تو بشقاب همیشه پسرها یه مقداری نوشابه میزارن می مونه تو لیوان پسری که تو خونه به اندازه یه کرگدن غذا میخوره بعد میدونه اگه قرار باشه همه غذا رو بخوره آبروش میره


دختره که انگار هوا ایدز داره یه دستمال دائم دستشه رو صورتش و خیلی جدی ، خیلی سخت خیلی مراقبه ، که جلو این پسر کلام ناشایست یا رفتار نا شایست ازش سر نزنه و با یک جدیتی نشسته

پسره چنگال بیفته بر نمیداره ، به گارسونه انعام میده (در صورتی که اوضاعش زیادم تعریف نداره )


هشت ماه یا نه ماه بعد از ازدواج

همین مردی که اینقدر از نوشابش می مونه و ( استدعا می کنم و خواهش می کنم و ...)

همین مرد هشت نه ماه بعد صبح که میخواد بره اداره تو همون حالت خواب و بیداری زیر شلواری شو در میاره این زیر شلواری عین یه بخچه گردی رو زمینه ( غیرت نمی کنه اینو به چوب لباسی آویزون کنه ) تابعد از ظهر که از اداره بیاد تو همون لوکیشین می ایسته اینو بکشه بالا !!!


از همون اولش ادا در نیارید بگید من همینم همین

یا زنگی زنگ باشید یا رومی روم خودتون باشید بگید من رفتارم اینه ، گفتارم اینه ، استعدادم اینه ،  توانم اینه ،علمم اینه ، اما راستشو بگید!


جز من اگرت عاشق و شیداست بگو          ور  نیل   دلت  هیچ   بجانب  ماس  بگو

ور  هیچ  مرا  در  دل  تو  جاست  بگو          گر هست بگو نیست بگو اما راست بگو


راستشو بگید با صداقت


چقدر زیبا میگه مولانا:


 هین   رها   کن   عشقهای  صورتی                  عشق  بر  صورت نه  بر روی  ستی

آنچه معشوق است صورت نیست ، آن               خواه عشق این جهان خواه آن جهان

آنچه  بر  صورت  تو  عاشق  گشته ای               چون برون شد جان چرایش گشته ای


تو اگه عاشق چهره اونی چرا وقتی میمیره میزاریش میری    

 

صورتش برجاست این سیری ز چیست                 عاشقا واجو که معشوق تو کیست

       پرتو خورشید بر دیوار تافت                                تابش عاریتی دیوار یافت

   بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم                       وا طلب اصلی که تابد او مقیم


بخدا قسم اگه آدرس همسرتون رو از خدا بخاین سریع تر به نتیجه میرسین تا اینکه تو این کوچه


پس کوچه ها و چت ها و تماس های تلفنی و این ها بخاین دنبالش بگردین


آدرسشو از خودش بخاین

منتها این راه داره ،این شرط داره ، شرط اینکه خدا این آدرسو به شما بده یک مساله هست


چقدر زیبا میگه سعدی:


خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم

                               دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم


  ما کشته نفسیم و بسی آخ برآید    


                                 از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم


پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند


                                 ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم


تا کی ؟


به قول حضرت مولانا :

سال ها ره میرویم و در مسیر همچنان در منزل اول اسیر


صد تا دوست دختر و پسر گرفته آخرش تو مشاوره میگه آقای دکتر : اصلا نمیدونم چمه !

اصلا نمیدونم کی رو میخوام چی میخوام !!!!! چرا ؟

چون قلب رو متمرکز خداوند نکرده ، از خودش نخواسته ، بهمین خاطر دنباله این رنگ ها افتاده


زمان رو دارید از دست میدید جوانان عزیز ، وقتتون رو دارید از دست می دید ، و همچنان سرگردانیداگر قراره عاشق باشید همه بودنتون رو باید بزارید وسط

همه بودنتون رو برای عاشق شدن


چقدر زیبا میگه حضرت مولانا :


آن یکی آمد در یاری بزد                         گفت یارش کیستی ای معتمد
گفت من گفتش برو هنگام نیست
           بر چنین خوانی مقام خام نیست
خام را جز آتش هجر و فراق                    کی پزد کی وا رهاند از نفاق

چون توییه تو هنوز از تو نرفت                  سوختن باید تو را در نار و تفت

رفت آن مسکین و سالی در سفر             در فراق یار سوزید از شرر
پخته گشت آن سوخته پس باز گشت       باز گرد خانه‌ی همباز گشت
حلقه زد بر در بصد ترس و ادب                 تا بنجهد بی‌ادب لفظی ز لب
بانگ زد یارش که بر در کیست آن            گفت بر در هم توی ای دلستان
گفت اکنون چون منی ای من در آ            نیست گنجایش دو من دریک سرا

دوستی کان زه تویی و منیست               نسبت این دوستی از دشمنیست


این چه دوستیه که تو همش گوشی رو برمیداری :

تو تو تو نه من من من گوش کن ببین من چی میگم گوش کن تو داری چرت می گی


این !!!! این چه دوستیه ؟ این چه علاقه ایه ؟ که همش منه و تو منه و تو

دوستی زمانیه که این منه و تو  محو بشه در چی ؟ در ما


نی من منم , نی تو توئی , نی تو منی

هم من منم , هم تو توئی , هم تو منی

             من با تو چنانم ای نگار ختنی
                                       کاندر غلطم که من منم  یا تو منی


گم میکنی خودتو ، گم میکنی تو این عشقی که داری


تا چقدر حاضرید برای رسیدن به او از خودتون بگذرید ؟


شما خودتون رو فقط تو عشق میتونین پیدا کنین جوان های عزیز

عزیزانی که ازدواج نکردید  شما فقط با عاشق شدن خودتون رو پیدا میکنین
حافظ یه شعری داره میگه :


                          اگر آن ترک شیرازی بدست ارد دل ما را  

                                                   به خال هندو اش  بخشم سمر قند و بخاراامیر نظام گروسی این شاعر و عارف کردستان در پاسخ حافظ میگه :


اگر آن کرد گروسی بدست ارد دل ما را          

                                                          بدو بخشم تن و جان و سر و پا را

جوان مردی به آن باشد که ملک خویشتن بخشی

                                                          نه چون حافظ که می بخشد سمر قند و بخارا را
دکتر انوشه در جواب امیر نظام گروسی میگن :


                    اگر آن مه رخ تهران بدست ارد دل ما را

                                                            به لبخند ترش بخشم تمام روح و معنا را

              سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند

                                                            نه بر آن مه لقای ما که شور افکنده دنیا را