چهارشنبه 3 آذر‌ماه سال 1389

عید غدیر خم

 

 

  

 

عید سعید غدیر خم  

 

بر همه شیعیان جهان  مبارک    

 

 

شبی در محفلی ذکر علی بود  


شنیدم عاشقی مستانه فرمود  


اگر آتش به زیر پوست داری  


نسوزی گر علی را دوست داری  


اگر حب علی در دل نداری   

 

بسوزی گر هزاران پوست داری  

 

( یاعلی )