چهارشنبه 10 آذر‌ماه سال 1389

در زندگی هم تجسس نکنید
اولین نکته به زن و شوهر ها 


عیب نمایی کنید ولی عیب جویی نکنید 


شما هرگز حق ندارید مچ گیری کنید ! زندگی که تجسس نیست 


 

مرده از سر کار میاد کتشو میده به زنش و این زن میخواد اینو آویزون کنه میبینه


این یه بویی میده میفهمه که این بو نه بوی سیگاره نه بوی ادکلنه معلوم نیست


بوی چیه !


دوبار سه بار پنج بار کت رو بو میکنه ببینه بوی چیه !


میبینه همون بوی لعنتی رو میده معلومم نیست بوی چیه !


یکی دوماه بعد این زن پشت سیفون توالت یه تیکه دستمال کاغذی پیدا میکنه


میبینه یه چیزی توشه همون بو رو میده


تازه میشه مثل کریستف کلمب


این مرد هم از سره کار میاد خونه میگه :


غذا چیه ؟


خانمش میگه خفه شو حرف نزن این چیه ؟ نه حرف بزن این چیه ؟


شما فکر میکنین مرد ها چکار میکنن ؟


میپره اینو میگیره میگه :


بدش من ، مگه ماله پدرتو میکشم ماله خودمه ، برو ببین چی سرم آوردی که


اینو میکشم برو خدا رو شکر کن بدتر از این نشدم


وقتی که زن مچ گیری میکنه و پرده دری میشه فرداش همین خانم با یه زنبیلی


تو بازار دنباله یه منقل استیل میگرده و ذغال مکعبی و ....


سره یه ساعتی این مرد تو خونه رسما مشغول مصرف میشه


فوقش از خونه بیرونش کنی جمع پذیر میشه و خانه گریز نکنید این کار رو در


زندگی تجسس نکنید


امام علی (ع)

در زندگی مردم تجسس نکنید که همه چیز را ازدست خواهید داد


چون هیچ انسانی اون کسی نیست که تو ذهنت پروروندی


ما انسان ها همدیگر را به میزانی که احساس می کنیم می شناسیم نه به


قدر واقعیتی که در اون فرد وجود داره


چرا دنباله این هستیم که یک عامل منفی رو در همسر یا شوهرمون بشناسیم


چغدر نامرده اون مردی که زنش رفته دوش بگیره یا رفته دستشویی


تا میاد بیرون میبینه مرده رفته سره موبایلش میگه چیکار میکنی ؟


مرده میگه صبر کن این ده پونزده تماس ماله کیه هان ؟ این کیه ؟


هر وقت دیدین زنتون یا شوهرتو رفت سره موبایلتون این موبایل رو محترمانه


بگیرین و با تمام قدرت و توانتون  بکوبینش به زمین و خوردش کنین


چون این زندگی دیگه زندگی نمیشه


زندگی بر مبنای تجسس زندگی نیست برای شما