یکشنبه 14 آذر‌ماه سال 1389

کلید های زندگی ( 2 - تملک )عزیزان 


یادتون باشه زندگی مشترک تملک نیست تعلق است 


شما قرار نیست با ازدواج با کسی اون رو به ملکیت خودت در بیاری