شنبه 27 آذر‌ماه سال 1389

سوالی از خود
نقد قیمت هر شیئی


در حقیقت آن مقدار از عمر شماست که صرف توجه به آن می شود 


آیا اون آدم یا اون شیئی که شما  وقتتون رو صرفش میکنی ارزششو داره 


این سوالی باشه که همیشه از خودتون بپرسید