شنبه 18 دی‌ماه سال 1389

حرف دل
به دنیا آمده ام که انسان باشم


                                                   نه فرشته نه حیوان


یک انسان با همه نقص ها و قدرت هایش


  بر آنم که همواره از انسان بودنم لذت ببرم و دفاع کنم !!!!!


چیز کمی نیست !