چهارشنبه 22 دی‌ماه سال 1389

جمله ها و ماه ها / فروردینمتولدین فروردین یادتون باشه !


جمله اول

هر روز هواستون به دو در باشه که بیخود چیزی ازش بیرون نزنه

اول دره دهنتون دوم دره کیفتون 

و هر روز هواستون باشه که چیزی بیخودی از دو تا در وارد نشه

یکی دره گوشتون و یکی دره چشمتون

و هر روز امیدتون تنها به یک در باشه و اون دره رحمت خداونده 


جمله دوم

زندگی کن که قیمتت بالا برود ، به هر قیمتی زندگی نکن !


( دکتر انوشه / همایش خانواده موفق / شاهین شهر اصفهان / پاییز 89)