چهارشنبه 22 دی‌ماه سال 1389

جمله ها و ماه ها / اردیبهشت

متولدین اردیبهشت ، یادتون باشه !


با مردم زندگی کن اما برای مردم زندگی نکن

کسی که برای مردم زندگی میکنه قطعا بازندس !

با مردم زندگی کن ، در خدمت مردم زندگی کن ولی یادت باشه برای مردم زندگی نکن


*      *      *

سرنوشت تعیین میکنه که چه کسی وارد زندگی شما بشه ، اما فقط


قلب شما حکم میکنه که چه کسی بمونه یا نمونه ( دکتر انوشه / همایش خانواده موفق / شاهین شهر اصفهان / پاییز 89)