یکشنبه 17 بهمن‌ماه سال 1389

جمله ها و ماه ها / خرداد
متولدین خرداد یادتون باشه !


هر وقت احساس کردی گناه کسی اونقدر بزرگه که نمیتونی اونو ببخشی


بدون که از بزرگی گناه اون نیست این از کوچکی روح خودته .


امام علی (ع) می فرمایند :


تو هر کسی را بفهمی قطعا او را می بخشی


( دکتر انوشه / همایش خانواده موفق / شاهین شهر اصفهان / پاییز 89)