یکشنبه 17 بهمن‌ماه سال 1389

جمله ها و ماه ها / مردادبه همه عشق بورز به عده کمی اعتماد کن و به هیچ کس بدی نکن*    *    *


اختیار باد ها در دستان ما نیست اما اختیار بادبان که در دستان ماست( دکتر انوشه / همایش خانواده موفق / شاهین شهر اصفهان / پاییز 89)