یکشنبه 17 بهمن‌ماه سال 1389

جمله ها و ماه ها / شهریورقطعا آخر هر چیزی به خوبی و خوشی می انجامد


پس اگر دیدید چیزی به خوشی نرسیده بدانید هنوز به آخرش نرسیده اید . . .


( دکتر انوشه / همایش خانواده موفق / شاهین شهر اصفهان / پاییز 89)