یکشنبه 17 بهمن‌ماه سال 1389

جمله ها و ماه ها / مهرموفقیت برای انسان های بی ظرفیت ابتدای گستاخیست


*     *     *


آنگونه زندگی کن که عمری با تو بودن یک لحظه جلوه کند و لحظه ای بی تو بودن یک عمر جلوه کند


( دکتر انوشه / همایش خانواده موفق / شاهین شهر اصفهان / پاییز 89)