سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1389

جمله ها و ماه ها / آبان


در جستجوی شادی ها باش چون غم ها خودشان دنبالت می گردند


*     *     *


انسان موفق کسی است که با سنگ هایی که در سر راهش قرار گرفته برای خود پلکان و با آجرهایی که به سمتش پرتاب می گردد برای خود خانه بسازد ! . . .


*     *     *

انسان موفق کسی است که بتواند تهدید ها را تبدیل به فرصت کند 

مدیر موفق کسی است که اگر به شما گفت بله یعنی شاید

اگر به شما گفت شاید یعنی نه

اگر به شما گفت نه اصلا مدیر نیست

یک مدیر موفق هیچ وقت به کسی نه نمیگه


( دکتر انوشه / همایش خانواده موفق / شاهین شهر اصفهان / پاییز 89)