سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1389

جمله ها و ماه ها / بهمن


تو میدانی فرق شادی ، تو میدانی فرق لبخند
 تو میدانی فرق خنده تو با خنده من در چیست ؟
تو وقتی شادی می خندی ، من وقتی تو شادی می خندم ،
*     *     *

انتخاب با تو که صبح اول صبح بگی خدایا صبحت بخیر
 یا اینکه بگی خدابخیر کنه صبح شده
! . . .( دکتر انوشه / همایش خانواده موفق / شاهین شهر اصفهان / پاییز 89)