سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1389

جمله ها و ماه ها / اسفند


بزرگترین اقیانوس چه اقیانوسیه ؟     اقیانوس آرام !

شرط بزرگ بودن آرام بودن و وقاره . . .


( دکتر انوشه / همایش خانواده موفق / شاهین شهر اصفهان / پاییز 89)