پنج‌شنبه 25 فروردین‌ماه سال 1390

غریب


این جا جای من نیست ، بر روی این زمین غریبم ، این آسمان سقف خانه من نیست


نباید به اینجا می آمدم ، اینجا تبعیدگاه من است


چه گناهی مرا به این غربت دور رانده است ؟؟؟؟!!!!