جمعه 13 خرداد‌ماه سال 1390

یک ماه فرصتچرا آدم ها فکر می کنند تا ابد زنده هستند ؟


اگه به شما یک ماه فرصت زندگی داده بشه چه میکنید ؟


فقط یک ماه . . .