جمعه 27 خرداد‌ماه سال 1390

کسانی که پرواز را نمی فهمند

 


در چشم کسانی که پرواز را نمی فهمند

هر چقدر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد.