جمعه 27 خرداد‌ماه سال 1390

بخشش یا حماقت
وقتی یه بار از دوست ( دختر یا پسرت )ضربه میخوری درست مثل این میمونه که

با ماشین بهت زده و داغونت کرده باشن !

ولی وقتی می بخشیش

درست مثل این میمونه که بهش فرصت دادی تا دنده عقب بگیره و دوباره از روت رد بشه

تا مطمئن بشه که چیزی ازت نمونده !