جمعه 3 دی‌ماه سال 1389

زندگی ما        میزی برای کار

            کاری برای تخت 

                تختی برای خواب

                   خوابی برای جان

                        جانی برای مرگ

                             مرگی برای سنگ

                                  سنگی برای یاد


این همه زندگی ماست تا چه جوری این مسیر رو طی کنیم


بگردید نور و معرفت شمس رو پیدا کنید 


مگو صاحب دلان مردند و شهر عشق ویران شد

             جهان پر شمس تبریز است کو مردی چو مولانا


شما یه قلب مولانایی پیدا  کنید تو خودتون

صدها شمس رو پیدا میکنید

به شرطی که این قلب رو مولانایی کنید


از خودتون همیشه بپرسید

آیا به خاطر کسی حاظرید اعتقاداتتون رو کنار بزارید ؟؟؟

یا به خاطر اعتقاداتتون حاظرید کسی رو کنار بزارید ؟؟؟


خودتون رو محک بزنید و ببینید کجای کارید


شما عزیزان میتونین از قسمت پیوند ها کل سخنرانی رو دانلود کنین