جمعه 17 دی‌ماه سال 1389

دوست داشتن یا اسارت ؟هیچ گاه کسی را دوست نداشته باش

چون دوست داشتن اسارت است و اسارت انسان را به جنون می کشاند

هر گاه کسی را دوست داشتی رهایش کن

اگر به سویت باز نگشت بدان که از اول هم مال تو نبوده است .