جمعه 17 دی‌ماه سال 1389

درخت بیناییچه سخت و غم انگیز است

سرنوشت کسی که طبیعت نمیتواند سر او کلاه بگذارد

و چه تلخ است میوه درخت بینایی .....