یکشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1389

قرص های جوشان


عده ای مثل قرص جوشانند؛


در لیوان آب که بیاندازیشان طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند


اما کافی است کمی صبر کنی بعد می بینی که از نصف لیوان هم کمترند.