سه‌شنبه 4 آبان‌ماه سال 1389

افکار ما
همه چیز از افکار ما شروع میشه


افکار ما گفتار ما را میسازد


گفتار ما رفتار ما را شکل می دهد


رفتار ما عادات ما را می سازد


عادات ما شخصیت ما را می پروراند


شخصیت ما سرنوشت ما را می سازد 


و سرنوشت ماست که آثار خوبی یا بدی را در جامعه بر جای می گذارد


حضرت علی (ع) می فرمایند :


همواره مواظب سه چیز باشید


در تنهایی مواظب افکارتان 


در خانواده مواظب رفتارتان


و در اجتماع مواظب گفتارتان باشید